Ffoniwch ni nawr ar: 01792 830216

Ein gwerthoedd

Mae Canolfan Adferiad Gellinudd yn cael ei weithredu gan Hafal, sef elusen gofrestredig sydd â chyfoeth o brofiad o ran darparu gwasanaethau adferiad sydd yn seiliedig ar ganlyniadau a’n cael eu gyrru gan ddefnyddwyr. Mae hanes rhagorol gennym o gefnogi pobl ag afiechyd meddwl difrifol tuag at adferiad ac mae ein Rhaglen Adferiad unigryw yn seiliedig ar brofiadau miloedd o gleientiaid.

Mae ein hethos adferiad cryf wrth wraidd ein gwasanaeth yng Nghanolfan Adferiad Gellinudd. Mae ein ffocws ar roi’r cyfleoedd gorau posib i’n cleifion i wella. Nid ydym yn cynnal ein Gwesteion yn eu cyflwr; yn hytrach, rydym yn gweithio gyda hwy i wneud cynnydd tuag at bob amcanion ym mhob un o feysydd bywyd. Mae Gwesteion yn symud ymlaen pan maent yn barod, ac rydym yn darparu gwasanaethau ‘atodol’ i’w cefnogi ym mhob cam o’u hadferiad.

Dysgwch mwy am ein Rhaglen Adferiad