Ffoniwch ni nawr ar: 01792 830216

Ein tîm

Mae ein tîm amlddisgyblaethol cynhwysfawr yng Ngellinudd yn cynnwys:-

  • seiciatrydd ymgynghorol
  • nyrsys iechyd meddwl cofrestredig
  • seicolegwyr
  • nyrsys cyffredinol cofrestredig
  • therapyddion galwedigaethol
  • mentoriaid cymheiriaid

Mae’r Ysbyty yn arloesi drwy gyflogi tîm o  fentoriaid cymheiriaid. Rydym yn gwybod o brofiad  fod pobl sydd â phrofiad o fyw ag afiechyd meddwl yn medru darparu cymorth unigryw sydd wedi ei lywio gan eu profiad unigryw hwy. Mae Hafal wedi datblygu ei gwrs Mentora Cymheiriaid achrededig sydd yn darparu’r sgiliau allweddol sydd angen i gefnogi adferiad.

Mae’r Ganolfan wedi ei lleoli o fewn deng munud o brif swyddfa  Hafal ac yn medru cael mynediad at dimau arbenigol yr Elusen ym meysydd cyllid ac arian, therapïau siarad, cyfiawnder troseddol a hyfforddiant.

Rydym hefyd yn mwynhau cysylltiadau ardderchog gyda’r gymuned leol, ac yn medru defnyddio nifer o’r cyfleusterau a’r gwasanaethau cymunedol lleol.