Ffoniwch ni nawr ar: 01792 830216

Cyfleusterau

Mae Canolfan Adferiad Gellinudd yn ysbyty newydd sydd wedi ei lleoli mewn ardal breswyl, goediog, rhai munudau o Abertawe. Mae Gwesteion yn mwynhau awyrgylch therapiwtig, heddychlon sydd wedi ei amgylchynu gan dir ffermio a’r adar yn canu, ond sydd eto yn agos at gyfleusterau a gwasanaethau cymunedol allweddol.

Mae’r ganolfan yn cynnig 16 ystafell en-suite ac mae modd eu personoli i adlewyrchu chwaeth y Gwesteion. Mae yna sawl lolfa sydd yn seiliedig ar themâu gwahanol gan gynnwys prif lolfa sydd â llosgwr tân a sgrin aml-gyfryngol rhyngweithiol. Mae’r Ganolfan hefyd yn cynnig ystafell gelf a chrefft heulog, ystafell chwarae a gardd therapiwtig, gyda champfa ac ystafell aml-ffydd wrthi yn cael eu datblygu ar hyn o bryd.

Mae Gellinudd wedi ei ddylunio i gynnig nifer o ofodau sydd yn diwallu anghenion y Gwesteion. Mae’n darparu gofodau tawel ar gyfer astudio neu gynnal sgwrs; nifer o ofodau cymdeithasol ar gyfer cyfeillgarwch  a hwyl; a gofodau therapiwtig ar gyfer myfyrio ac ymlacio.

Mae Gwesteion yn mwynhau nifer o weithgareddau, yn y Ganolfan ac yn y gymuned leol, gan gynnwys cerddoriaeth, celf, cadw’n heini, therapïau atodol a llawer iawn mwy. Maent hefyd yn medru astudio ar gyfer cymwysterau achrededig  a chymryd rhan yn nigwyddiadau cenedlaethol Hafal yn Stadiwm Liberty Abertawe a Maes Chwaraeon Prifysgol Abertawe – cyfle gwych i wneud cysylltiadau newydd.

Mae Gwesteion a staff yn paratoi prydau bwyd maethlon a blasus gyda’i gilydd ynghyd â chwrdd er mwyn gwneud penderfyniadau am y modd y mae’r gwasanaeth yn cael ei gynnig a’i ddatblygu.

Mae Canolfan Adferiad Gellinudd yn cynnig awyrgylch hynod therapiwtig ac ysbrydoledig, ond peidiwch â chredu’r hyn yr ydym ni yn ei ddweud yn unig. Er mwyn gwerthfawrogi ansawdd ein gwasanaeth, pam na ddewch i weld y Ganolfan eich hun? Er mwyn trefnu ymweliad â’r Ganolfan, defnyddiwch y ffurflen gyswllt isod os gwelwch yn dda.