Ffoniwch ni nawr ar: 01792 830216

Gofal i gleifion mewnol yng nghanol De Cymru

Canolfan Adferiad Gellinudd: Ysbyty sydd yn darparu’r cyfleoedd gorau posib ar gyfer adferiad o afiechyd meddwl

Mae Canolfan Adferiad Gellinudd yn gyfleuster o’r radd flaenaf dros bedwar ban byd, sydd yn cynnig y gwasanaeth adferiad mwyaf blaengar i gleifion mewnol ag afiechyd meddwl. Dyma’r unig ysbyty o’i fath yn y DU.

Yn Darparu Gwasanaeth Ardderchog yn Ne Cymru

Mae Gellinudd wedi ei leoli mewn ardal breswyl, wledig, rhai munudau o Abertawe, arfordir y Gŵyr a’r Bannau Brycheiniog. Mae’r Ganolfan, sydd yn cynnwys 16 gwely, yn darparu llety rhagorol ac ystod eang o weithgareddau a gwasanaethau sydd yn cynnig y cyfle gorau posib i brofi adferiad ac i wella.

Mae Gellinudd yn cael ei reoli mewn partneriaeth gan y bobl sydd yn defnyddio’r Ganolfan, ac mae Gwesteion yn cymryd rhan weithgar yn y broses o gynllunio, gwerthuso a datblygu’r gwasanaeth. Mewn cydnabyddiaeth o’r arloesedd yma a’r tîm arloesol o Fentoriaid Cymheiriaid, cyflwynwyd Gwobr Arfer Da Pedro Montellano i’r Ganolfan gan y Global Alliance of Mental Illness Advocacy Networks-Europe (GAMIAN) yn 2017.

Er mwyn mynd ar daith rithwir o’r Ganolfan, cliciwch ar y fideo isod – ac er mwyn ymweld â’r Ganolfan, cysylltwch gyda ni drwy ddefnyddio’r ffurflen isod.

Wedi cofrestru gyda

Gwasanaeth wedi’i ddarparu gan Hafal ac mewn partneriaeth gyda

Wedi ei gefnogi gan Gyllid o

Registered with

Service delivered by Hafal and in partnership with

Supported by Funding from